• Vakkundig personeel
 • Uitstekende voorwaarden
 • Zeer hoge tevredenheid

Artikel 7 – De koop ongedaan maken; Herroepingsrecht

1a. De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de aankoop ongedaan te maken binnen 14 dagen na de ontvangst van de aankoop. De consument ontvangt dan een tegoedbon. Indien het product al is afgeleverd dient de consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het retourneren van het goed naar de vestiging van Euromaxx waar de aankoop is gedaan. De consument ontvangt 100% van het aankoopbedrag terug indien geen verschil is op te merken t.o.v. een nieuw product (dus nieuwe, ongeopende en onbeschadigde eventueel nog gesealde verpakking).

Als het goed in afwijkende staat als hierboven omschreven wordt ontvangen zal Euromaxx kosten in rekening brengen zoals voor defecte beschadigde verpakking, welke in mindering worden gebracht.

De klant dient per E-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product cq. ontbinding van de overeenkomst zie daartoe het Modelformulier voor herroeping hieronder. Euromaxx bevestigt de ontvangst van dit bericht indien het bericht zonder ontvangstbevestiging (aangetekend) is verzonden; zonder bevestiging wordt uitgegaan van nog geen bericht. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. Er volgt nooit restitutie voor in rekening gebrachte verzendkosten, bezorgkosten, inbouw, aanpassingskosten ed. ook niet als zij nog niet zijn danwel lijken te zijn gemaakt omdat Euromaxx in de periode van 8 dagen voorafgaand aan de levering altijd al zorg gedragen dient te hebben voor personele en materiele bezetting. Voor zover niet gespecificeerd op de factuur wordt uitgegaan als zijnde dat deze gemaakte kosten inbegrepen zijn in het totaal bedrag en zullen in mindering worden gebracht op bedrag van de tegoedbon.

1b. De zakelijke relatie kan binnen 8 dagen het product retourneren naar Euromaxx. De zakelijke relatie ontvangt een tegoedbon over het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan te bepalen door Euromaxx. Bij voorkeur dient hij vooraf te overleggen over de hoogte ervan.  Gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de waarde ook al zijn deze op de aankoopnota niet gespecificeerd maar wel gemaakt. Voor artikelen welke speciaal besteld zijn geldt 50% als retouwaarde.

2.Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Euromaxx zijn de kosten van het retour zenden aan Euromaxx voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Euromaxx zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

NB bij zogenaamde koop op afstand zijnde koop via de webshop, of via een verkoopsite (ebay marktplaats ed) of via email of telefonisch geldt dat creditering plaats zal vinden zonder bovengenoemde tegoedbon.

3.Voorwaarden voor retourzending:

a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;

 • b. het product dient ongebruikt te zijn;
 • c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 • d. het product mag niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest;
 • e. het product mag geen verbroken seal hebben voor zover deze gesealed is geleverd
 • f. het product en/of meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
 • g. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding, eventuele energielabel en meegeleverde accessoires;

Omdat in het verleden artikelen soms door klanten gebruikt werden voor test-doeleinden en daarna werden geretourneerd en in sommige gevallen defect bleken te zijn vanwege dit testen, kunnen wij artikelen niet retour nemen als ze gebruikt zijn geweest. We zouden dan alle artikelen opnieuw moeten testen en aan klanten gebruikte producten moeten gaan aanbieden, Vandaar dat we deze niet terug nemen. verdere omschrijving van specifieke voorwaarden voor retour zending kunnen ook nog bij het artikel zijn genoemd. In elk geval dient bij toch retournering van dit soort artikelen rekening te worden gehouden met test-kosten.

Some items can not be returned because customers have used items for testing in the past due to this the items were returned broken or not functioning correctly. Because we had to test items individually every time after returning we could not accept items when beeing used. We can see this checking the connectors for scratches and the mounting eyes for screw-scratches and in this case we will deduct an amount for testing and shipping. Please be aware of this.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Euromaxx Wijchen B.V.

Touwslagersbaan 9

6602AH WIJCHEN

info@euromaxx.nu

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • Bestelnummer
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

2024 Copyright Euromaxx | Website ontwerp & Realisatie door Wubble | Content creatie door Dees