Reparatie, Revisie & Recapping Marantz

Onze specialisten hebben al meer dan 30 jaar ervaring in het restaureren en repareren van (vintage) HIFI en audio apparatuur van alle merken maar met de nadruk op MARANTZ. Ook leveren wij onderdelen om zelf reparaties uit te voeren.

WAAROM RECAPPEN?

Electrolytische condenstoren zijn erg bepalend voor het geluid van een audio apparaat. Fabrikanten kozen daarbij specifiek merken zoals ELNA of NICHICON in de volle overtuiging dat dit hun geluid ten goed zou komen. En juist de kenmerken van het geluid van deze apparaten maakt ze zo geliefd.
Waarom zou je dan de keuze van de ingenieurs – experts negeren?
Daarnaast hebben condensatoren een levensduur, waarna ze hun kwaliteit verliezen.
Na verloop van tijd gaan de condensatoren ook lekken en kunnen veel schade veroorzaken aan de printplaat.
Ook kan een instabiele condensator veel grotere storingen verzoorzaken aan andere delen van het apparaat en in sommige gevallen komt een condensator ook tot ontploffing en klan brand veroorzaken.
al met al geloven wij in het in stand houden van de originele gedachte en geluid en kiezen wij voor de duurdere gouden Nichicons. De uF waarde blijft vrijwel altijd exact gelijk, de voltage passen we vaak aan omhoog omdat die gewoon zwaarder zijn en meer aankunnen. Ook kijken we naar de latere service rapporten waar naar aanleiding van garantiekwesties in enkele gevallen verbeterings aanpassingen zijn gedaan.

WHY RECAPPING?

Electrolytic capacitors are very decisive for the sound of an audio device. Manufacturers specifically chose brands such as ELNA or NICHICON (and not PANASONIC, for example) in the full belief that this would benefit their sound. And it is precisely the characteristics of the sound of these devices that make them so loved.
Then why ignore the choice of the engineers - experts?
In addition, capacitors have a lifespan after which they lose their quality.
Over time, the capacitors also start to leak and can cause a lot of damage to the printed circuit board.
Also, an unstable capacitor can cause much greater disturbances to other parts of the device and in some cases a capacitor will also explode and cause a fire.
all in all, we believe in preserving the original thought and sound and opt for the more expensive gold Nichicons. The uF value almost always remains exactly the same, we often adjust the voltage upwards because they are simply heavier and can handle more. We also look at the later service reports where improvements have been made in some cases as a result of warranty issues.

Toont alle 6 resultaten